لوله گستر خادمی

چیلر هوایی 20 تن دو مداره

مینی چیلر هوایی 10 تن دو مداره

20 ton dual circuit air chiller
10 Ton Double Circuit Mini Chiller