گواهینامه ها

استاندارد هایی که در شرکت نسیم سازان اروندجهت مراحل تحقق محصول از آنها استفاده میشود ، عبارتند از :
1-( تهویه مطبوع و سرمایش )Ashrea

2-(کویل سرمایی و گرمایی)(ARI-410 BS 5141)

3- ( کانال)  (SMACNA  BS  8313)

4- (مبدل حرارتی )TEMA

5-  ( اندازه های ورق و مفتول ) DINEN 1541

6-  ( فلنچ های استاندارد )ANSI B 16.5, 150 , 300

7-(فلنج ها و پیچ و مهره ها ) BS 1962 : 10

8- BS  499    (جوشکاری WPS )

9-  (فن )  BS  848

10-(پمپ سیر کوله ) BS  1394

11-    (کنترل تجهیزات و ایمنی گرمایشی آبگرم ) BS  6283

12-    (لوله های ترمو پلاستیک و اتصالات  )BS  7291