خدمات پیمانکاری

چیلر                                                          پمپ                                                          برج خنک کننده                                                                                                                          هواساز

–  راه اندازی انواع چیلر

–  سرویس صافی های پمپ

–  راه اندازی  انواع برج خنک کننده

–  سرویس کامل انواع هواساز

–  رسوب زدایی از کندانسور

–  تغییرات لوله کشی کلکتورها پمپ ها

–  سرویس برج خنک کننده

–  شستشو و تعویض انواع فیلتر

–  انجام عمل پمپ دان در پایان فصل

–  محاسبه هد و اندازه گیری فشار و دبی

–  تعویض کرکره های بالا و پایین

–  تعمیرات اساسی بادبزن

–  تعویض قطعات آسیب دیده تابلو برق

–  تعمیرات اساسی بادبزن

–  تعویض یاتاقان های بادبزن

–  تعویض انواع قطعات و کنترلهای آسیب دیده چیلر       

–  تعویض نازلها 

–  بالانس پره های بادبزن

–  پیاده و سوار کردن کمپرسورهای آسیب دیده   

–  رسوب زدایی کرکره های بالا و پایین         

–  سرویس و نظافت کویلهای سرمایی و گرمایی

–  تعویض قسمت های مختلف بدنه 

–  سرویس کامل ایرواشر

–  تعویض نازلهای ایرواشر