جایگزینی گاز مبرد

با توجه به اینکه مبردهای نوع  HCFC به دلیل مسائل زیست محیطی به زودی از چرخه سیکل تبرید خارج خواهند شد و مبرد اصلی مورد استفاده در چیلرهای ساخت داخل R22 بوده و از نوع HCFC می باشد , با توجه به الزامات جهانی در مورد این موضوع  ,شرکت نسیم سازان اروند برای تعویض این نوع مبردها با مبرد های HFC که سازگار با محیط زیست می باشند , از مرحله طراحی , محاسبات تا اجرا اعلام آمادگی می نماید .